Visie

Onze visie op hulp en helpen is, dat bij jou alle voorwaarden al aanwezig zijn, die jou ten dienste staan om de stroom op gang te brengen. Een stroom die leidt tot het opheffen van blokkades en uiteindelijk tot verlichting. De gunstige condities zijn soms verborgen onder verschillende lagen, die zich in de loop der tijd hebben opgebouwd. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om het leven te leiden zoals jij wilt. Wij willen de voorwaarden scheppen, waardoor je weer verder kan. Op een manier zoals jij wilt, in lijn met je verlangen.

Voor organisaties geldt in feite hetzelfde. In elk probleem ligt de oplossing verborgen. Er is een uitweg of gewenste uitkomst, die op de een of andere manier maar niet aan het licht kan komen. Vaak omdat de prijs van veranderen hoger is dan het bestendigen van de huidige situatie. Hardnekkige patronen, die van binnenuit lastig te doorbreken zijn. Door uit te zoomen en te onderzoeken welke dynamiek hieraan ten grondslag ligt, leggen we bloot wat aandacht vraagt. Op de organisatie als geheel, op functies, plekken of feiten.