Leiderschap

Leiding geven is een vak apart. Sturen en coachen, delegeren, besluiten, een team vormen, beleid maken, monitoren, tijdig aanleveren van managementinformatie, noem maar op. Een scala aan verantwoordelijkheden, die op jouw bord liggen. Eerder een schaap met 10 dan met 5 poten. Veel managers, van hoog tot laag, leren leiding te geven in de praktijk, vaak aangevuld met trainingen, workshops en dergelijke. En toch is coaching een welkome aanvulling.

Leiding geven aan anderen veronderstelt in de eerste plaats dat je ook leiding kunt geven aan jezelf. In onze visie op leiderschap kun je iemand niet verder helpen voorbij het punt dan waar je zelf bent aangeland. Persoonlijk leiderschap is een proces van het leren ontdekken van je eigenheid, je drijfveren en overtuigingen. Het is allereerst een verkenningstocht om je stijlen te ontdekken, hoe jij coacht, aanstuurt, omgaat met weerstand, hoe je beinvloedt en je opstelt in conflicten. Dit helpt je visie te ontdekken op hoe je wilt en kunt leidinggeven. Hoe jij je medewerkers kunt laten groeien. In lijn met wat de organisatie van je vraagt, in overeenstemming met waar jij voor staat.

Wij coachen jou in je leidinggevende rol door middel van verschillende werkvormen. Ons startpunt is altijd jouw vraagstelling: het in kaart brengen van je eigen vraag ten opzichte van hetgeen de organisatie van jou in deze rol verlangt. In dit spanningsveld werken we aan de hand van dialogen, reflecties, vragenlijsten, creatieve werkvormen en opstellingen aan het bouwen van je persoonlijke visie op leiderschap. Daarbij brengen we in kaart welke talenten en valkuilen je hebt. We zoeken grenzen op om je uit te dagen en te confronteren met thema’s die je lastig vindt. Natuurlijk gedoseerd en op een wijze aangeboden, zodat jij maximaal kunt profiteren van hetgeen we je aanreiken. Onder andere in rollenspellen met behulp van je eigen praktijkvoorbeelden.

Gidsen Coaching helpt ook teams om samen te werken. Lees meer