Teamcoaching

Het geheel is meer dan de som der delen. Ieder lid van het team is belangrijk om bij te dragen aan de doelen die het team wil behalen. De manier waarop de individuele leden van een team samenwerken en zich tot elkaar verhouden, bepaalt vanzelfsprekend of dit lukt. Is er chemie en vertrouwen? Zijn de teamleden in staat om te erkennen dat ze met elkaar meer bereiken dan alleen? Ziet ieder lid voldoende zijn / haar eigen kwaliteiten en beperkingen.

Samenwerken – of het nu een professionele organisatie is of een vrijwilligersclub in een buurthuis, is één van de meest ingewikkelde vormen van omgaan met elkaar. Omdat er op zoveel lagen iets mis kan gaan. Een groep is nog niet automatisch een team. Een groep mensen brengt allemaal hun eigen achtergrond, behoeften en stijlen mee. Hierbij spelen bewuste meer heel vaak onbewuste processen een rol.

Als zaken goed lopen, is dat zeker geen garantie dat het goed blijft gaan. De omgeving kan veranderen, behoeften kunnen wijzigen, de teamsamenstelling kan veranderen, noem maar op. Of het nu gaat om traditionele teams die samenwerken met een leidinggevende of om eigentijdse vormen van samenwerken zoals zelfsturing: overal doen zich dynamieken voor die de effectiviteit beïnvloeden.

Wanneer is het raadzaam zijn om team coaching in te zetten? Voor een antwoord op deze vraag, verwijzen we naar Patrick Lencioni, die in zijn boek “de 5 frustraties van teamwork” de volgende redenen benoemt die aanleiding geven om het team te helpen in zijn ontwikkeling

  • Er is gebrek aan vertrouwen
  • Teamleden durven elkaar niet uit te dagen en zijn bang voor conflicten
  • De onderlinge leden tonen weinig betrokkenheid, er is een sleur
  • Leden nemen geen verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag, noch spreekt men anderen daarop aan.
  • Eigenbelangen voeren de boventoon en overschaduwen de teambelangen

Lees meer over deze teamfrustraties

Gidsen coaching kan helpen om een team op de rails te zetten, te houden en te inspireren:

  • een team te vormen: door te bespreken en te ervaren wat het betekent om onderdeel te zijn van een groep, die samen een doel wil bereiken. Wat komt er bij kijken. Hoe ben je in staat om je eigen individualiteit en talenten tot bloei te laten in het team en wat voor krachten komen los als je af en toe moet in binden.
  • de positieve energie weer terug te brengen in het team. Bezieling!
  • om de onderlinge samenwerking, besluitvorming en/of communicatie te verbeteren aan de hand van  concrete vaardigheden zoals luisteren, nieuwsgierigheid aan te wakkeren, kwetsbaarheid te leren tonen en waarachtig te zijn. Door het achterste van je tong te laten zien.

Elk traject starten we met een intake en orienterend gesprek. Omdat ieder lid een aandeel heeft in de teamdynamiek willen we graag iedereen spreken en zijn/haar visie horen. Op basis daarvan maken we een analyse en zetten gezamenlijk het traject uit om te komen tot de gewenste stap in de teamontwikkeling.