Organisatieontwikkeling

De inspiratie is weg. Medewerkers die vertrekken. Collega’s die eigenlijk zouden moeten gaan, blijven zitten. De samenwerking hapert. Een hoog ziekteverzuim. Conflicten die opspelen. En natuurlijk wat hier ontbreekt is een goede communicatie. Vroeger was het beter, tegenwoordig alleen maar zakelijkheid. Kortom, bezieling is nodig.

Cultuur uit zich in gedrag en gewoonten. In de manier van spreken. Hoe we met elkaar omgaan. In de wijze waarop we iets zeggen, maar vooral ook niets zeggen maar wel voelen. Het is een invloedrijke onderstroom voor alle processen, die spelen. Zowel werkinhoudelijk als op het gebied van samenwerking. Veranderingen die te weinig rekening houden met cultuur hebben geen enkele kans van slagen.

Wij begeleiden organisaties en teams die willen veranderen. Die erkennen dat doorgaan op de ingeslagen weg hen niet verder brengt. Die bereid zijn om te onderzoeken hoe de onderlinge verhoudingen door werken op de samenwerking en zich daarin kwetsbaar willen opstellen.

Onze werkwijze is dat wij met iedereen van het team in gesprek gaan en verkennen wat de zienswijs is op de huidige situatie. Alle leden van het team krijgen een mogelijkheid om zich uit te spreken. vanzelfsprekend respecteren we ieders bijdrage, deze blijft vertrouwelijk. Wij koppelen nooit terug op persoon alleen op trends. Vervolgens maken we een analyse van wat er speelt, zowel boven als onder de waterlinie. We onderscheiden helpende en remmende krachten om de samenwerking te verbeteren. We leggen de patronen bloot, die veranderingen blokkeren. Middels teamsessies en uiteenlopende werkvormen werken we toe naar een nieuw patroon waarin er ruimte is voor alle leden om zich vrij te voelen, zichzelf te kunnen zijn en met elkaar te bouwen aan wat de organisatie van hen nodig heeft.

Lees meer over onze visie op samenwerking en cultuur.